Vogelvereniging De Bastaarden is opgericht op 2 oktober 1962 voortkomende uit een opsplitsing van een Nuenense vogelvereniging.

Het ledenbestand is opgebouwd uit leden van de gemeente Nuenen e.o.. Op dit moment telt de vereniging circa 50 leden en circa 8 B-leden.

Vogelvereniging De Bastaarden is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de vogelstand in de ruimste zin van het woord en het kweken van alle soorten vogels met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

Elke 1e donderdag van de maand worden er ledenbijeenkomsten gehouden, hierin worden ervaringen uitgewisseld over het kweken, verzorging, voeding enz. van onze vogels. Vaak worden er ook vogellezingen georganiseerd.

Ieder jaar organiseert de vogelvereniging een tentoonstelling genaamd de agglomeratie TT in de maand november. Hierin spelen diverse kwekers uit de regio mee. Ook is hier de gelegenheid om vogels te kopen in de verkoopklasse. Een samenkomst van vele kwekers waar dan ook veel informatie en kennis uitgewisseld wordt.

Indien U interesse heeft op het gebied van vogels en er meer van wilt weten kunt u natuurlijk lid worden van onze mooie vereniging (onder de tab Lidmaatschap leest u meer hierover).